Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

Nordre Efterår EMT 2014
Åben klubturnering

Turneringstavle/telefonliste           Afbudsliste
 

 

Nordre Skakklub indbyder til åben koordineret klubturnering på følgende torsdage:
 

September: Den 4., 11. og 25.
Oktober: Den 2., 16. og 23.
November: Den 6.
December Den 4.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 18/9, 9/10, (30/10), 13/11 og (20/11).
Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener, i Chess House, hos andre skakklubber eller privat. Runde 1-4 skal være afviklet og indberettet senest 12/10. Runde 5+6 senest 2/11 og runde 7 senest 30/11. Er partiet ikke afviklet rettidigt afgøres resultatet (og evt. ratingberegning) af TL.


Spilletid og -sted: Kl. 19-23.10 i Chess House, Katrinebjergvej 111A. Der er rygeforbud hele aftenen.

Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med 20 minutter + opsparet tid.

Indskud: 125 kr. Nordrejuniorer dog gratis. 

Turneringsform: Der spilles 8 runder i én stor gruppe efter Schweizersystem. Turneringen afvikles efter FIDE’s regler for skak og Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer. Bemærk dog at 1-times reglen fastholdes. Turneringen er dansk ratet og ELO-ratet.

OBS: I henhold til nye FIDE regler er det ikke tilladt at spillere er i besiddelse af mobiltelefoner eller lignende på spillestedet. (De kan opbevares i baren under partiet)

 
Præmier: 1. præmie min kr. 1500
  Yderligere præmier efter deltagerantal.
  min. 100 af indskudet (frataget EMT afgift)
   
Præmier afgøres efter korrektion.

Tilmelding: Med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest d. 30/8 til Tom Petri på tlf. 61 33 71 28 online her eller e-mail:

Ved afbud er det vigtigt, at man husker:
1) At melde afbud til Tom Petri (61 33 71 28) og modstander,
2) Selv at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen og at meddele tid og sted til Tom Petri,
3) At meddele resultatet til turneringslederen så snart partiet er spillet.


Vel Mødt!