Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

Nordre Efterår EMT 2012
Åben klubturnering

 

 

Nordre Skakklub indbyder til åben koordineret klubturnering på følgende torsdage:
 

September: Den 6., 13. og 27.
Oktober: Den 4., 18. og 25.
November: Den 15.
December: Den 6.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 20/9, 11/10, (1/11), 8/11 (22/11) og (29/11).
Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener, i Chess House, hos andre skakklubber eller privat.
Runde 1-4 skal være afviklet og indberettet senest 15/10. Runde 5+6 senest 12/11 og runde 7 senest 3/12. Er partiet ikke afviklet rettidigt afgøres resultatet (og evt. ratingberegning) af TL.

Spilletid og -sted: Kl. 19-23.10 i Chess House, Katrinebjergvej 111. Der er rygeforbud hele aftenen.

Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med 20 minutter + opsparet tid. 

Indskud: 125 kr. Nordrejuniorer dog gratis. 

Turneringsform: Der spilles 8 runder i én stor gruppe efter Schweizersystem. Turneringen afvikles efter FIDE’s regler for skak og Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer. Bemærk dog at 1-times reglen fastholdes. Turneringen er både dansk ratet og ELO-ratet.

 
Præmier: 1. præmie kr. 2000
  2. præmie kr. 1000
  Bedste basisspiller kr. 1000
  Derudover ratingpræmier. Præmier deles ved ligestilling.

Tilmelding: Med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest d. 1/9 Tom Petri på tlf. 61 33 71 28 eller e-mail:  eller online på Chess Houses hjemmeside

Ved afbud er det vigtigt, at man husker:
1) At melde afbud til Tom Petri (61 33 71 28) og modstander,
2) Selv at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen og at meddele tid og sted til Tom Petri,
3) At meddele resultatet til turneringslederen så snart partiet er spillet.


Vel Mødt!