Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

Nordres åbne klubmesterskab 2010
indbydelse

 

Nordre Skakklub indbyder til åben koordineret klubturnering. Turneringen tæller samtidig som klubmesterskab, idet bedst placerede Nordrespiller i øverste gruppe kåres som klubmester 2010.

Der spilles på følgende mandage:

Februar: den 8.
Marts: den 1., 22. og 29.
April: den 29.
Maj: den 3. og 17.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 15/2, 8/3, 15/3, 12/4 og 10/5. Slår disse datoer ikke til kan der spilles på andre klubaftener, i ChessHouse, hos andre skakklubber eller privat.

Spilletid og -sted: Kl. 19.00-23.10 i Chess House, Silkeborgvej 41, 8000 Århus C. Der er ryge-forbud i ChessHouse.

Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med 20 minutter + opsparet tid. 

Indskud: 100 kr. Nordrejuniorer dog gratis. 

Turneringsform: Der spilles i 8-mands alle-mod-alle grupper, evt. nederste gruppe som Monrad. Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skak, og Reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer. Turneringen rates, ELO-rates tillige for de grupper der opfylder betingelserne. 1-times reglen vedr. fremmøde fastholdes.

Præmier: 1. præmie Kr. 500
                2. præmie Kr. 200
I tilfælde af ligestilling deles præmierne (klubmesterskabet afgøres dog ved korrektion).

Tilmelding med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest den 3/2 til:
Lars Christiansen, tlf. 21 68 65 35 eller e-mail.

Ved Afbud er det vigtigt at man husker:
- At melde afbud til Lars Christiansen (21686535) og modstander, 
- Selv at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen og at meddele tid og sted til L.C.
- At meddele resultatet til L.C. straks efter partiets afvikling. 
- At alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde!

Vel Mødt!