Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

Åben klubturnering forår 2007

 

Nordre Skakklub indbyder til åben koordineret klubturnering. Turneringen tæller samtidig som klubmesterskab, idet bedst placerede Nordrespiller i øverste gruppe kåres som klubmester 2007.

Der spilles på følgende mandage:
 

Februar Den 5., 12. og 26.
Marts Den 12. og 19.
April Den 16. og 30.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 19/2, 5/3, 26/3, 2/4 og 23/4. Slår disse datoer ikke til kan der spilles på andre klubaftener, i Chess House, hos andre skakklubber eller privat.

Spilletid og -sted: Kl. 19-23.00 i Chess House, Silkeborgvej 41, 8000 Århus C. Der er rygeforbud i spillelokalet, men rygning er tilladt i baren efter kl. 21.00.

Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med et kvarter + opsparet tid.

Indskud: 100 kr. Nordrejuniorer dog gratis.

Turneringsform: Der spilles i 8-mands alle-mod-alle grupper, evt. nederste gruppe som Monrad. Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skak, og Reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer. Turneringen ELO-rates desuden i det omfang betingelserne herfor er til stede.
 
Præmier: 1. præmie kr. 500
  2. præmie kr. 200
  I tilfælde af ligestilling deles præmierne.

Tilmelding: Med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest d. 21/8 til
  Lars Christiansen, tlf. 21 68 65 35 eller
 
e-mail:

Ved Afbud er det vigtigt, at man husker:
1) At melde afbud til Lars Christiansen (21 68 65 35)
og modstander, 
2) Selv at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen
og at meddele tid og sted til LC, 
3) At meddele resultatet til LC så snart partiet er spillet.
Husk at alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde!

Vel Mødt!