Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Nordre Skakklubs åbne klubturnering foråret 2006

Spilledatoerne for Nordres klubturnering:
 

Februar: Den   6. og 20.
Marts: Den 13. og 27. 
April: Den   3. og 24.
Maj: Den 15.

Spilletid og -sted: Kl. 19.00-23.00 i Chess House, Silkeborgvej 41.

Rating: Turneringen er ratet i DSU og ELO-rated for de grupper, der opfylder betingelserne.

Turneringsform: Der spilles i 8-mands alle-mod-alle grupper suppleret med en evt. monrad i nederste gruppe. Den bedst placerede Nordre-spiller i den øverste gruppe udråbes til klubmester.

Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med et kvarter + opsparet tid.

Reglement: Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skak, og Reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer.

Ved Afbud skal følgende overholdes:
- Meld afbud til turneringsleder og modstander, 
- Sørg selv fore at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen samt at meddele tid og sted til turneringslederen. 
- Meddel resultatet til turneringslederen straks efter partiets afvikling.
- Husk, at alle partier skal være afviklet inden sidste runde 15/5!

Indskud:
100 kr. Nordrejuniorer dog gratis.


Præmier: Afhængig af deltagerantal – dog minimum 100% af indskuddet fratrukket EMT-afgift.

Tilmelding: Skal ske senest mandag den 30-01-2006 via opslag i klubben eller direkte til Mikkel Nørgaard på telefon 29 84 98 74 eller mail: med angivelse af navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer.

Rygning: Der er rygeforbud i spillelokalet hele aftenen. I de tilstødende lokaler ophører rygeforbudet kl. 21.00.

Vel Mødt!