Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Åben klubturnering

Nordre Skakklub indbyder til åbent, koordineret klubmesterskab på følgende mandage:
 

Februar: Den 21.
Marts: Den 7.
April: Den 4., 11. og 25.
Maj: Den 2. og 23.

Der er herudover afsat følgende datoer til udsatte partier: 21/3, 18/4 og 9/5.
Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener, i Chess House eller privat.
Spilletid og -sted: Kl. 19-23 i Chess House, Silkeborgvej 41.
Rating: Turneringen er ratet i DSU og ELO-rated for de grupper, der opfylder betingelserne.
Turneringsform: Der spilles i 8 mands alle-mod-alle grupper plus evt. Monrad i nederste gruppe.
Den bedst placerede Nordre-spiller i den øverste gruppe udråbes til klubmester.
Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med et kvarter + opsparet tid.
Reglement: Turneringen afvikles efter FIDE's regler for skak og DSU's EMT og koordinerede turneringer.
Ved Afbud har man nogle få, simple pligter:
1) Meld Afbud til turneringsleder og modstander
2) sørg selv for at aftale nyt spilletids-punkt med modstanderen og meddele tid og sted til turneringslederen
3) Meddel resultatet til turneringslederen, så snart partiet er spillet.
Husk at alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde!
NB! Der er rygeforbud i spillelokalet og i de tilstødende lokaler til kl. 21.
Præmier: Afhænger af deltagerantal - dog mindst 100 % af indskuddet minus EMT-afgift.
Indskud: 100 kr. Nordrejuniorer dog gratis.
Tilmelding senest 15/2 enten via opslag i klubben eller til Mikkel Nørgaard, tlf: 22 84 01 94 eller
pr mail til med angivelse af navn, klub, fødselsdato, rating og tlfnr.

Vel Mødt!