Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Nordre Skakklub 
Åben klubturnering


Spilledatoerne for Nordres Forårsturnering:

Marts: Den 1., 8., 22. og 29.
April: Den 19. og 26.
Maj: Den 10.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 15./3., 5./4., og 3./5. 
Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener i andre skakklubber, i Chess House eller privat.
Ved Afbud har man nogle få, simple pligter:
1) Meld Afbud til turneringsleder og modstander, 
2) sørg selv for at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen og meddele tid og sted til turneringslederen, 
3) Meddel resultatet til turneringslederen snarest, når partiet er spillet.
Husk at alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde!
Spilletid og -sted: Kl. 19-23.00 i Chess House, Silkeborgvej 41.
Buslinier: 5, 8, 10, 16, 17, 57.
Tilmelding senest den 16./2. - enten til Mikkel Nørgaard, tlf: 22 84 01 94 med oplysning om navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer, eller (gælder kun Nordremedlemmer) via opslag i klubben.
Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med et kvarter + opsparet tid.
Indskud: 100 kr. Nordrejuniorer dog gratis.
Der spilles 7 runder i alle-mod-alle grupper plus evt. monrad.
Der gives 1 point for gevinst, ½ point for remis og 0 point for tab.
Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skak, og Reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer.
Bedst placerede Nordrespiller i øverste gruppe udråbes til klubmester.
NB! Der er rygeforbud i spillelokalet!

Vel Mødt!