Klik for at vende tilbage til forsiden!

 

 

 

 

Styrkeliste 2004


1.   Christian Kyndel I,1 33 Mikkel Nørgaard III,5
2.   Jan Christensen I,2 34.  Knud Erik Juhl III,6
3.  Tom Petri I,3 35.  Kim Hardlei  
4.  Poul Erik Nielsen H 86 19 27 23 I,4 36.  Steen Christensen  
5.  Nina Høiberg I,5 37.  Mikkel Hansen III,7
6.  Karl Pedersen I,6 38.  Lau Bjerno  
7.  Morten Johansen   39.  Henning Reiths  
8.  Niels Danstrup I,7 40.  Michael Gejel  
9.  Per Hansen I,8 41.  Pedram Javan III,8
10.  Per Holst II,1 42.  Keld Konradsen  
11.  Erik Bang    43.  Kristen Hedelykke  
12.  Michael Poulsen III,1 44.  Lars Christiansen  
13.  Antonio Clerico   45.  Michael Bo Nielsen IV,1
14.  Peer Ole Pedersen II,2 46.  Per Mikkelsen  
15.  Lars Andersen II,3 47.  Finn Geneser  
16.  Per Oehlerich   48.  Thor Hansen  
17.  Frode Søby II,4 49.  Ole Bystrup Jensen  
18.  Hans Rasmussen II,5 50.  Jacob O.  Zerahn  
19.  Poul Thomassen II,6 51.  Henrik Brøchner IV,2
20.  Leif Møller H 86 46 40 56 II,7 52.  Ole Bro Pedersen IV,3
21.  Jan Rewitz II,8 53.  Henning Kragelund IV,4
22.  Jørgen Rudbeck III,2 54.  Thomas Overgaard H 22 70 23 57 IV,5
23.  Martin Koch Clausen   55.  Hans Jørgen Bjørnhart  
24.  Jens Kejser Andersen   56.  Kim Rasmussen IV,6
25.  Tine Berg   56a  Philip Møller
26.  Tommy Hansen   57.  Anton David IV,7
27.  Ulrik Thomassen   58.  Bo Thomassen
28.  Hans Willumsen   59.  Lasse Friis IV,8
29.  Mads Borup III,3 60.  Leif Nielsen  
30.  Knud Herskind   61.  Anton Sønniksen  
31.  Lars Noe H 86 78 24 06 III,4 62.  Holger Thule Hansen  
32.  Henning Andersen   63.  Esben Nicolaisen  
        64.  Emil Browder  

Spillere, hvis navne er markeret med gråt, kan ikke anvendes umiddelbart, men skal først
tildeles et ratingtal og derefter anmeldes skriftligt til turneringsleder Evald Jacobsen.