Billeder fra Dansk Skak Unions
ekstraordinære delegeretmøde i Vejle
lørdag d. 21. december 2002.

af Lau Bjerno


Kantinen er klar!


Henrik Knudsen og Erik Mouridsen gør klar til udlevering af stemmesedler.


Poul Jacobsen får sine stemmer, Aage Olsen og Erik Søbjerg står klar med fuldmagterne.


Og køen vokser. Steen Juul (1) rager op i midten, mens ratingkartoteksfører Bjørn Laursen (2) - "unionens sekretariat" - dirigerer tropperne. Skaknævnsmedlem Vagn Lauritzen, Løgumkloster (3) ser smilende til. John Zachariassen (4) og Oluf Øe, Randers (5) sludrer i baggrunden, mens Svend Novrup (6) løser verdenssituationen sammen med 6.hk-formand Aage Olsen (7), Lars Steffensen (8) og Morten Rasmussen, Skanderborg (9)


Man venter på at mødet går i gang. Her ses 1) Claus Nis Andersen, Randers 46, 2) Mads Boe, 3) Thorbjørn Rosenlund, 4) Martin Stampe Noer, 5) Morten Rasmussen, 6) Lars Haugaard Steffensen, 7) 6.hk-webmaster Karsten Nymann Pedersen, 8) Sk.1968-formand Jesper Maul, 9) Erik Søbjerg og 10) Steen Juul Mortensen.


Jørgen Jørgensen og Per Næsby Andreassen, Nørresundby, Bjørn Laursens ryg, Thorbjørn Rosenlund og Steen Juul.


Mødet er i gang - Ole Bloch takker af.


John Zachariassen på talerstolen.


Poul Jacobsen på talerstolen.


Stemmeoptælling!